Du er her: Hjem | Tjenester | Helse og omsorg | Forebyggende enhet | Hjelpemidler

Hjelpemidler

Formålet med hjelpemiddeltjenesten er å redusere funksjonshemmedes praktiske problemer, bedre funksjonsevnen og øke selvhjulpenheten.Det finnes mange forskjellige typer hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere og bedre for mange. Det kan være spesialsenger, rullatorer, toalettforhøyere, dusjstoler osv.

Kontakt hjemmesykepleie eller ergotarapaut for mer informasjon og for søknad.
rullator
Ergoterapeut:
Ina Saursaunet, telefon 982 53 431
 
Hjemmesykepleie
- Distrikt nord: 982 53 454
- Distrikt sør: 982 53 458
 
Telefon Jekta AS:74 15 73 33 (for hjelpemidler fra korttidslageret)
 
 
Målet med hjelpemidler
Formålet med hjelpemiddeltjenesten er å redusere funksjonshemmedes praktiske problemer, bedre funksjonsevnen og øke selvhjulpenheten.
 
Det finnes mange forskjellige typer hjelpemidler som kan gjøre hverdagen lettere og bedre for mange. Det kan være spesialsenger, rullatorer, toalettforhøyere, dusjstoler osv.
 
Kontakt hjemmesykepleie eller ergotarapaut for mer informasjon og for søknad.
 
Hjelpemiddeltjenesten er regulert av Lov om helsetjenester i kommunen (kommunehelsetjenesteloven).
 
 
Hvem får hjelpemidler?
Personer som har nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom eller skade kan låne tekniske hjelpemidler.
 
 
Hvordan få tjenesten?
Verpro har ansvar for kommunens korttidslager for hjelpmidler. Dette gjelder behov for kortvarig lån. Ved varig behov; ta kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten.
 
Hjemmesykepleien og kommunal fysio- eller ergotarapaut kan hjelpe deg med å finne fram til riktig hjelpemiddel. Lånetiden blir fastsatt.
 
 
Hva koster hjelpemiddel?
Lån av hjelpemiddel er gratis for brukeren i den avtalte lånetida.
 
 
Brukerens plikter
Verran kommune forventer at hjelpemidler som blir lånt ut blir tatt godt vare på. Du må rengjøre hjelpemiddelet før du leverer det tilbake til avtalt tid. Lånetaker må erstatte skader på hjelpemiddelet som skyldes bruk utover normal slitasje og elde.
 
 
Saksbehandldingstid
Hjelpemiddel kan fås på dagen når det gjelder korttids-hjelpemidler. Jekta AS har ansvaret for korttidslageret.
 
Ved varige behov må man søke gjennom ergoterapaut samt godkjente rekvirenter hos hjemmesykepleien.
 
 
 
 

Hjelpemiddel syn og hørsel

Syn
Kontaktperson: Lise Åmot Aune
Telefon: 98 25 34 15
 
Hørsel
Telefon: 98253415 (ukedager 08.0015.00)
 
 
 
Hjelpemidler for syn og hørsel innbefatter blant annet syn- og hørselstekniske hjelpemidler som
  • leseluper
  • teleslynger
  • varslingsanlegg for hørsel