Du er her: Hjem 
Malmen Barnehage 2016-2017_150x113

Informasjon fra Malmen barnehage

Verran Kommune har vedtatt at alle barnehager og skoler i kommunen skal kurses i De utrolige årene, skole- og barnehageprogrammet.

Malmen Barnehage har de siste seks månedene gjennomført kurs i De utrolige årene. Dette programmet har fokus på å styrke personalets kompetanse i forhold til å forebygge og håndtere atferdsvansker. Programmet tar sikte på å styrke samarbeidet mellom heimen, barnehage og helsestasjon. Det gjør vi gjennom å styrke relasjonen mellom voksne og barn, bevisst bruk av positiv oppmerksomhet, ros og oppmuntring. Det har vært en personalgruppe som har lagt ned stor innsats, og vært svært motiverte for å tilegne seg ny kunnskap.

Nye kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark

Nye kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark ble vedtatt i kommunestyret 15.12.16.

Gebyrregulativ og samlet oversikt over kommunale eiendomsgebyrer 2017

Gebyrregulativ VA 2017 finner du her.

Samlet oversikt over kommunale eiendomsgebyrer 2017 finner du her.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport