Du er her: Hjem 
Folkebad_120x51

Mandag 14. oktober til 16. desember

Folkebadet i Follafoss

Kulturprisen 2019 - Frist for kandidatforslag 1.11.2019

Verran kommune sin kulturpris for 2019

Frist for innsending av forslag på kandidater til kulturprisen er 1.11.19. Forslag sendes skriftlig, med begrunnelse av kandidatforslag, til Verran kommune.

Kulturprisen ble opprettet med bakgrunn i å få markert den prisbeløntes særskilte arbeid for kulturlivet i Verran kommune. Prisen utdeles av ordføreren i form av et diplom, en sjekk på kr 10 000,-, blomster og en redegjørelse/begrunnelse for prismottakeren. Tildeling av kulturprisen er tillagt Formannskapet jf. delegasjonsreglementet § 3.4.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport