Hjemmebaserte tjenestersykeheim_avis-medmenneske.jpg

Avdelingsleder:
Iren Opdahl
Telefon: 98253464

 

Kreftkoordinator Inn-Trøndelag

Kreftkoordinator for kommune-samarbeidet er nå etablert ved DMS Inn-Trøndelag. Kreftsykepleier, Siv Anita Larsen og Spesialist i onkologisk fysioterapi, May-Britt Asp innehar stillingen. De skal i samarbeid med kommunene, utvikle tjenestetilbudet for kreftpasienter.

Vi er tilgjengelige man.-tors. Mob. 96940587

Vi kan også nås på mail:

Siv.anita.larsen@steinkjer.kommune.no

May-Britt.asp@steinkjer.kommune.no

Poliklinisk fysioterapi til kreftpasienter

DMS Inn-Trøndelag ønsker å tilby kreftpasienter i Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy poliklinisk fysioterapi.

Hjemmehjelp

Målet for hjemmehjelpstjenesten:
  • Gi hjelp / opplæring til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen.
  • Hjemmehjelpstjenesten bygger på et gjensidig tillitsforhold. Vi arbeider for å skape ett godt samarbeid basert på tillit, respekt og trygghet.

Hjemmetjenesten

Målet for hjemmesykepleien:

  • Gi pleie og omsorg i eget hjem til de som har akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming, - forebygging, opplæring, rehabilitering og lindrende behandling ved livets slutt
  • Hjemmesykepleien bygger på et gjensidig tillitsforhold. Vi arbeider for å skape ett godt samarbeid basert på tillit, respekt og trygghet