Du er her: Hjem > Artikkel

Høring av redegjørelse og søknader fra MM Karton FollaCell AS

Kunngjøringstekst finner du her.

Frist for evt. uttalelser til søknaden fra FollaCell er 1. september 2017. Høringsuttalelser sendes til Miljødirektoratet, PB 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

BAT brev PDF
Søknad støy PDF
Søknad PDF
Vedlegg 1 Overvåking PDF
Vedlegg 2 Analyseresultater PDF
Vedlegg 3 NIVA rapport PDF
Vedlegg 4 Spredningsberegning NOx PDF
Vedlegg 5 Grunnundersøk PDF
Vedlegg 6 Miljøg oppf PDF
Vedlegg 7 Støyutr 2015 PDF
Vedlegg 8 Støyutr 2016 PDF
Vedlegg 9 Vedlegg til vedlegg 8 PDF
Vedlegg 10 Støy 2010 PDF
Vedlegg 10 Støyreduserende tiltak 2014-2021 PDF
Vedlegg 13 BAT-utredning PDF