Du er her: Hjem > Artikkel

Høring på vegne av Kartverket

Høring - Oppstart av navnesak 2014/18

I forbindelse med adressering i Verran kommune er Kartverket bedt om å reise navnesak på noen stedsnavn i kommunen.

Frist for innspill er 22.3.15. Høringsuttalelser sendes til Verran kommune, Liaveien 1, 7790 Malm eller til postkasse@verran.kommune.no

Navna er tenkt brukt som del av adressenavn (vegnavn). Det gjelder:

  • Hoven eller Håven (bruksnavn for eiendommen gårdsnummer 68 bruksnummer 7)
  • Vestre Håven (bruksnavn for eiendommen gårdsnummer 66 bruksnummer 5)
  • Håvset (bruksnavn for eiendommen gårdsnummer 67 bruksnummer 5) Det er i utgangspunktet antatt at Håvset er avledet av Hoven / Håven. Gjennom navnesaken vil det bli avgjort om navna skal skrives med o eller å.
  • Gotvatnet

Her ønsker vi og finne ut om navnet kommer av det sørsamiske Gåetiejaevrie, og om det norske navnet dermed bør skrives Gåtvatnet.

  • Gåetiejaevrie

Det sørsamiske navnet har kun status Foreslått i Sentralt stedsnavnregister. Det blir derfor reist navnesak også på dette navnet. Vedtaket på skrivemåten av det samiske navnet må komme før vedtak på det norske navnet.

Kommunen har ansvaret for å innhente og samordne lokale høringsuttalelser der en ber om innspill.

Brev fra Kartverket inneholder informasjon om hvem som kan komme med innspill.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport