Du er her: Hjem > Artikkel

Hørselskontakter

Kommunens hørselskontakt formidler hørselshjelpemidler, og gir råd, opplæring og oppfølging i bruk av disse hjelpemidlene. Du kan få råd om praktisk tilrettelegging av bolig og omgivelser.

Vi kan bistå med bl.a :

  • Kartlegger behov som oftest ved et besøk i hjemmet

  • Søke om hjelpemidler

  • Gi opplæring i hjelpemidler

Uttalelse fra spesialist, ev. fastlege, er nødvendig for å få hørselshjelpemidler gjennom NAV, hjelpemiddelsentralen. Det kan gjøres visse unntak.

Høreapparatbrukere får hørselshjelpemidler uten videre utredning. Er ett tilbud for de over 18 år.

Aktuelle hjelpemidler kan være:

  • varslingshjelpemidler
  • alarmsystemer
  • samtaleforsterkere
  • lydoverføring, f.eks. teleslynge
  • telefoner og telefonutstyr

Hørselskontakt formidler ikke høreapparat.

 

Hørselskontakter Verran Kommune:

Kjersti Aakervik Aune 98244091, kjersti.aakervik.aune@verran.kommune.no

Bente Årbogen 98253418, bente.arbogen@verran.kommune.no

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport