Hva er miljørettet helsevern?

Miljørettet helsevern er vanskelig definerbart. Man kan si at det er et vern mot visse miljøfaktorer som kan direkte eller indirekte ha innvirkning på helsa vår. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer (folkehelseloven §8). Man kunne med fordel kalt dette helsevernet for miljørettet folkehelsearbeid i stedet. Man skal tenke fremtidig helse i alt man som offentlig eller privat virksomhet planlegger og gjennomfører. Det dreier seg altså om ansvaret for å tenke og gjennomføre, til dels langsiktige, tiltak som det ofte tar lang tid før man får resultater av. Når resultatene endelig kommer er det vanskelig å oppdage dem siden det dreier seg om fravær av sykdom, skader eller ulykker.

Vi som jobber med miljørettet helsevern i kommunen skal føre tilsyn med alle andre virksomheters arbeid med miljørettet helsevern. Vi skal altså sørge for å følge med (føre tilsyn) med alle andres arbeid med helsebringende tiltak. Miljørettet helsevern i kommunen er i utgangspunktet rådmannen sitt ansvar. Det er bare i haste-saker at kommuneoverlegen kan vedta strakstiltak. Hele ansvaret blir ofte delegert videre til kommuneoverlegen.

Våre viktigste arbeidsområder er:

 • Arbeidsmiljø for barn i skoler og barnehager: Veiledning, tilsyn og godkjenning av skoler og barnehager etter barnas arbeidsmiljølov - Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
 • Hygiene i lokaler: Veiledning, tilsyn og godkjenning av lokaler hvor offentligheten har adgang: frisører og hudpleievirksomhet, campingplasser, svømmehall m.m
 • Inneklima: Tilsyn og veiledning i forhold til luft, støv, støy, belysning m.m
 • Røykfrie innemiljøer: Tilsyn og veiledning ved klager eller ordinære tilsynsrunder.
 • Støy og luftforurensning: Råd, uttalelser og veiledning
 • Stråling: Veiledning og tilsyn med solarier, radon m.m.
 • Vann: Veiledning og tilsyn ved Basseng/ svømmehaller, badeanlegg, boblebad, badstuer. Oversikt over badevannskvaliteten.

Meldepliktige virksomheter:

 • Basseng
 • Campingplass
 • Frisørsalong/Hudpleievirksomhet
 • Solarier

Godkjenningspliktige virksomheter:

 • Barnehage og lignende virksomheter
 • Skole
 • Hulltakings-/tatoveringsvirksomhet

 

Verran kommune samarbeider med Steinkjer, Snåsa og Inderøya og har en felles ansatt rådgiver innen miljørettethelsevern i 50% stilling. Rådgiveren, Ann Kristin Ramstad, vil bistå Forebyggende enhet med tilsyn i årene fremover.