Du er her: Hjem > Artikkel

Kommunereformen

Hvordan ønsker du at fremtidens kommune skal være?

Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden 2014-2017. Kommunene er invitert til å delta i prosesser for å avklare og vurdere om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Den nasjonale fremdriftsplanen er stram, og Fylkesmannen har derfor oppfordret kommunene til å sette av tid og ta tak i dette arbeidet så snart som mulig.

Kommunene må i samarbeid med sine nabokommuner utarbeide sine egne planer for gjennomføring av kommunereformen.

Kommunene skal fatte kommunestyrevedtak innen sommeren 2016, og disse skal meldes inn via Fylkesmannen. Departementet legger til grunn at sammenslåingene som et utgangspunkt vil iverksettes senest fra 1. januar 2020.

Hva er viktig for deg?

Hva verdsetter du i dagens kommune, og hva vil du unngå å miste?

Hvilke forventninger har du til et fremtidig tjenestetilbud?

Hvilke kommuner mener du er aktuell å slå seg sammen med?

Har du synspunkter på Verran kommune og kommunereformen allerede nå?

Send gjerne dine innspill og synspunkter, og evt. spørsmål til e-post: postkasse@verran.kommune.no eller per brev til Verran kommune, Liaveien 1, 7790 Malm

Merkes med: Kommunereformen

 

 

 

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport