Du er her: Hjem | Idrett og kultur

 

Idrett, kultur og kirke

 

Verran er en kommuen med rike muligheter for en aktiv fritid.

Naturen er mangfoldig etter som Verran ligger mellom "fjord og fjell". Det gjør at det er mange muligheter for jakt, fiske, bærsanking, turgåing og andre aktiviteter i naturen .

I tillegg er det et aktivt foreningsliv, der alle finner en organisasjon som passer sine interesser. Se oversikt over lag og foreninger her. Verran satser spesielt på å gjøre Verran til et godt sted for barn og unge. Vi kan i den sammenhengen nevne Verran folkebibliotekUngdomsklubbene og Ungdommens kulturmønstring.

 

Bassengplask

Folkebadet i Follafoss

Folkebadet er åpent i perioden 22. januar til 19. mars.

 

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2017.

Frivillig.no

Frivillig.no er en digital oppslagstavle for rekruttering av frivillige og ble lansert 5 desember 2015. Nettsiden drives av Frivillighet Norge med midler fra Kulturdepartementet og er et vesentlig verktøy i en kampanje for felleskap og økt sosial støtte som Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget midler til i perioden 2016-2018.
Link til lokal frivillighet i Verran kommune finner du her.
 

Toppen_600_100x75

Temaplan for idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg 2013-2017

Vedtatt av kommunestyret 24.4.14. Planen erstatter tidligere plan innen samme tema.

Til plandokumentet.

Folkebadet

Folkebadet i Follafoss åpner 4. oktober 2013 kl. 17.00.

Verran kommune og Follafoss Idrettslag ønsker alle gamle og nye besøkende velkommen!

BIC041

Aktivitetskalender

Vi inviterer alle arrangører av aktiviteter i kommunen til å bruke aktivitetskalenderen (kalender til høyre). Dette skal være en oversikt over alle arrangement/aktiviteter i Verran, og vi trenger din hjelp.

Ring servicekontoret på telefon 930 17 240 eller send e-post til postkasse@verran.kommune.no