Du er her: Hjem 

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere fikk høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Verran kommune tilbyr vaksinering: Uke 48: Tirsdag 05. desember kl. 15.00 – 16.30, Verran helsestasjon

Fagsamling for ledere og tillitsvalgte i Steinkjer og Verran

Lederne i Steinkjer og Verran og tillitsvalgte var samlet på Steinkjer Rådhus 8.november og temaet var "Kommunesammenslåing - hvordan gjør vi det og hvordan kommuniserer vi det?"

Illustrasjon penger

Rådmannens forslag til økonomiplan for planperioden 2018 - 2021 og budsjett for 2018

Rådmannen har lagt fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018 - 2021.  Endelig vedtak skjer i kommunestyremøte den 14. desember 2017.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport