Du er her: Hjem 

Jodtabletter ved atomulykker

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da bør du lese dette:

Tilbud om gratis drop-in råd og veiledning på privatøkonomi

Fra 3. mai tilbyr NAV Inn-Trøndelag individuell råd og veiledning på privatøkonomi uavhengig av om man har andre tjenester fra NAV. Ingen timebestilling. Gjelder hver fredag kl 13.00 - 15.00 på servicetorget på Steinkjer rådhus.

Bli med på strandrydding!

Det utdeles en lokal strandryddepris på kr. 5.000,-.  

Informasjon om bålforbud

Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot bålbrenning i skog og mark. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.

Skuddpremier for smårovvilt for fangstsesongen 2018/2019

Grønn nemnd har vedtatt skuddpremiesatsene for smårovvilt for sesongen 2018/2019 i Verran.

Fv. 720 - ny avkjørsel til Tjuin

Statens vegvesen melder at det er startet arbeid med bygging av ny avkjørsel til Tjuin og Nersanda som vist på tegningen og at arbeidet medfører noe redusert fremkommelighet og endret kjøremønster i tiden fremover.

Hørselskontakter

Kommunens hørselskontakt formidler hørselshjelpemidler, og gir råd, opplæring og oppfølging i bruk av disse hjelpemidlene. Du kan få råd om praktisk tilrettelegging av bolig og omgivelser.

Vitaltour_100x49

Trivselsreiser 2019

Høstens trivselsreiser 2019 går til Kypros.

Les mer her.

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport