Du er her: Hjem 

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019. De ber nå kommunene om å bistå med å spre informasjonen til lag og organisasjoner. 

Kommunen ønsker varsel dersom det oppdages bufe/rein som kan være tatt av rovdyr

For å sikre at kommunen har god oversikt over situasjonen mht eventuelle rovviltskader på rein og bufe denne beitesesongen, ber vi om at kommunen varsles så snart som mulig dersom det oppdages bufe/rein som kan være tatt av rovdyr.  Dette gir kommunen mulighet til tett dialog med Fylkesmannen, og dermed få til en rask avklaring av fellingstillatelser, dersom det skulle vise seg nødvendig i år. 

Verran kommune kan derfor kontaktes på vakttelefon tlf. 982 53 496.

 

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett. For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Sfo skilt

SFO skoleåret 2019/2020

Søknadsfrist for plass i SFO er 1. juni 2019. Søknadsskjema finner du her.

Idrettshallen ved Malm oppvekstsenter

Idrettshallen er stengt fra og med 17. mai. Åpner igjen 1. oktober 2019.

Jodtabletter ved atomulykker

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da bør du lese dette:

Tilbud om gratis drop-in råd og veiledning på privatøkonomi

Fra 3. mai tilbyr NAV Inn-Trøndelag individuell råd og veiledning på privatøkonomi uavhengig av om man har andre tjenester fra NAV. Ingen timebestilling. Gjelder hver fredag kl 13.00 - 15.00 på servicetorget på Steinkjer rådhus.

Bli med på strandrydding!

Det utdeles en lokal strandryddepris på kr. 5.000,-.  

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport