Du er her: Hjem 

Informasjon om bålforbud

Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot bålbrenning i skog og mark. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.

Skuddpremier for smårovvilt for fangstsesongen 2018/2019

Grønn nemnd har vedtatt skuddpremiesatsene for smårovvilt for sesongen 2018/2019 i Verran.

Fv. 720 - ny avkjørsel til Tjuin

Statens vegvesen melder at det er startet arbeid med bygging av ny avkjørsel til Tjuin og Nersanda som vist på tegningen og at arbeidet medfører noe redusert fremkommelighet og endret kjøremønster i tiden fremover.

Hørselskontakter

Kommunens hørselskontakt formidler hørselshjelpemidler, og gir råd, opplæring og oppfølging i bruk av disse hjelpemidlene. Du kan få råd om praktisk tilrettelegging av bolig og omgivelser.

Vitaltour_100x49

Trivselsreiser 2019

Høstens trivselsreiser 2019 går til Kypros.

Les mer her.

Kommuneoverlege Verran

Fra 1.3.2019 er Sunniva Rognerud kommuneoverlege i Verran kommune. Hun er også kommuneoverlege i Steinkjer kommune.

Godt regnskapsmessig resultat for Verran kommune i 2018

Det regnskapsmessige resultatet for Verran kommune i 2018 ble på 3,8 millioner kroner.

Sikring av hunder

De siste ukene har en del snø og lave temperaturer medført at mye vilt har trukket nedover i terrenget og mot bebyggelse. Kommunen har vurdert forholdene så langt til å ikke være av en slik art at ekstraordinær båndtvang er nødvendig, men vi vil allikevel minne om vilkårene for å ha hunder løse. I henhold til hundelovens § 4 kan hunder være løse bare når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte. Det vil si at hundeeier har et klart ansvar for å holde hunden sin under tilsyn slik at de blant annet ikke driver eller forfølger viltet.

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport