Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling

holderberget.jpgEnhet for samfunnsutvikling

 

 Avdelingen har fagansvar for

  • drift av all kommunal bygningsmasse
  • drift av kommunale veger, vann- og avløpsanlegg
  • kommunalt planarbeid
  • landbruks- og utmarkssaker
  • delings- og byggesaker
  • forurensning og miljøvern
  • kart og oppmåling
  • forvaltning og drift av kommunens skog- og utmarkseiendommer.
 

Nedenfor finner du ulike nyheter og artikler som vedrører enhet for samfunnsutvikling.

 

 

 

 

Skuddpremier for smårovvilt for fangstsesongen 2018/2019

Grønn nemnd har vedtatt skuddpremiesatsene for smårovvilt for sesongen 2018/2019 i Verran.

Bemanning på landbrukskontoret

Verran kommune har to ansatte ved landbrukskontoret. Grete Mari Sand (tlf. 98244043) har hovedansvar innen jordbruk og er på kontoret mandag, tirsdag og torsdag. Ole Edvard Silderen (tlf. 40432931) har i hovedansvar innen skog og jakt/vilt og er på kontoret mandag, tirsdag og annenhver onsdag.

Andre saker innefor landbruk blir fordelt fortløpende.

Hageavfall

Brattreitøra gjenbrukstorg

Levering av kvist og hageavfall

Les mer her.