Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling

holderberget.jpgEnhet for samfunnsutvikling

 

 Avdelingen har fagansvar for

  • drift av all kommunal bygningsmasse
  • drift av kommunale veger, vann- og avløpsanlegg
  • kommunalt planarbeid
  • landbruks- og utmarkssaker
  • delings- og byggesaker
  • forurensning og miljøvern
  • kart og oppmåling
  • forvaltning og drift av kommunens skog- og utmarkseiendommer.
 

Nedenfor finner du ulike nyheter og artikler som vedrører enhet for samfunnsutvikling.

 

 

 

 

Vedtak om forkjørsveg Sundbygdvegen

I forbindelse med anlegget fv. 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm er det bygd anleggsveg/fremtidig ny fv. 720 ved Tjuin.

Les mer her.

Oppmålingsingeniør i Verran

Oppmålingsingeniør med kompetanse på kart, oppmåling og matrikkel vil være tilgjengelig i Verran tirsdager i partallsuker. Første gang 28.11.17.

Henvendelse til sentralbordet Verran kommune.