Du er her: Hjem | Tjenester | Oppvekst og utdanning | Skoler

Grunnskoler i Verran

Kommunen har skoleåret 2019/2020 to skolekretser med samlet 245 elever.

Malm skoleMalm skole har 191 elever på 1.-10. årstrinn

Konst. rektor: Lise Damås Aasland
Telefon: 982 53 474
 
 
 
 

Folla skoleFolla skole har 54 elever på 1.-10. årstrinn

Avd.leder: Gunnhild Gaundal
Telefon: 982 53 483
 

 

Malm skole og Folla skole har tilbud om SFO for elever på 1.-4. årstrinn.

 

Nå er tiden inne for innskriving til skolen og fristen er 1. desember.

Innskriving skole

Dette gjelder for barn født i 2013 samt barn med vedtak om utsatt eller framskutt skolestart. Innskrivingen av skolestartere gjøres via dette skjemaet.

Skjemaet fylles ut og sendes til: Verran kommune, Liav.1 7790 Malm. Skjemaet kan også leveres i barnehagen.

Frist for innlevering er 1. desember 2018.

Informasjon fra AtB til elever og foresatte

Pris- og soneendring gjeldende fra 2. januar 2018.

Les mer her.