Du er her: Hjem | Tjenester | Oppvekst og utdanning | Skoler

Grunnskoler i Verran

Kommunen har skoleåret 2018/2019 to skolekretser med samlet ca. 260 elever.

Malm skoleMalm skole har ca. 200 elever på 1.-10. årstrinn

Konst. rektor: Lise Damås Aasland
Telefon: 982 53 474
 
 
 
 

Folla skoleFolla skole har 60 elever på 1.-10. årstrinn

Rektor: Gisle Almlid-Larsen
Telefon: 982 53 473
 

 

Malm skole og Folla skole har tilbud om SFO for elever på 1.-4. årstrinn.

 

Nå er tiden inne for innskriving til skolen og fristen er 1. desember.

Innskriving skole

Dette gjelder for barn født i 2013 samt barn med vedtak om utsatt eller framskutt skolestart. Innskrivingen av skolestartere gjøres via dette skjemaet.

Skjemaet fylles ut og sendes til: Verran kommune, Liav.1 7790 Malm. Skjemaet kan også leveres i barnehagen.

Frist for innlevering er 1. desember 2018.

Informasjon fra AtB til elever og foresatte

Pris- og soneendring gjeldende fra 2. januar 2018.

Les mer her.