Du er her: Hjem | Tjenester | Den norske kirke i Verran

Den norske kirke i Verran
 
 
Telefon: 982 44 025        Faks: 74 15 70 33
 
Besøksadresse: Verran servicekontor, Liaveien 1, Malm
Postadresse: Verran kirkekontor, Liaveien 1, 7790 Malm
 
Åpningstid, kirkekontoret: Tirsdag–fredag 09.00–15.00, eller etter avtale. Mandager er kontoret stengt, men ved behov for samtale med prest på mandager kan man ringe prestenes felles vakttelefon, nr. 481 62 575.
 
Aktuelle linker:        www.kirken.no            Gravferdslov            Kirkeloven            www.kirkesøk.no
                         
 
 
 
Fines kirke

Førjulskonsert Fines kirke 13/12 kl. 20 (kaffe fra kl. 19.30)

Mer informasjon om konserten her.

malmkirkegård

KIRKEGÅRDSDUGNADER VERRAN

Bolmset gravlund - fredag 29/4 kl. 17

Fines kirkegård - lørdag 30/4 kl. 1030

Follafoss kirkegård - onsdag 27/4 kl. 17

Malm kirkegård - tirsdag 26/4 kl. 17

 

50 og 60-års konfirmanter - 2016

Lørdag 20. august er det konfirmantjubileum på Malm for årets 50 og 60-årskonfirmanter. Jubilantene blir også invitert til gudstjeneste i Malm kirke søndag 21. august kl. 12.

Lørdag 27. august er det konfirmantjubileum på Verrastranda samfunnshus, som starter med gudstjeneste kl. 17.
Invitasjon til arrangementene blir sendt ut i løpet av mai.

salmebok....

Menighetsmøte 14/2 om innføring av Norsk Salmebok 2013

Det inviteres til menighetsmøte i Verran om innføring av den nye utgaven av Norsk Salmebok som ble utgitt i 2013.
Møtet gjennomføres umiddelbart etter gudstjenesten i Sela fjellkirke søndag 14. februar kl. 11.

Mer info om salmeboken finnes her:
http://www.norsksalmebok.no
 

logo-verran-menighetsråd

Verran menighetsråd fra 1.1.2016

Fra 1. januar i år er Malm sokn og Verran sokn slått sammen til ett sokn kalt Verran sokn, og navnet på det nye rådet er Verran menighetsråd.
Soknegrense er nå identisk med Verrans kommunegrense. Verran menighetsråd utfører nå oppgaver og har ansvar som både menighetsråd og fellesråd. 

 

biskopen

Bispevisitas i Verran

I uke 47 skal biskop i Nidaros, Tor Singsaas, besøke Verran, Beitstad, Namdalseid og Statland.
I Verran skal biskopen ha møte med ansatte og menighetsråd, og lærere i Malm og Follafoss. Det blir også besøk på helsetunet og hos SalMar i Follafoss.
Onsdag 18/11 blir det musikkgudstjeneste i Malm kirke kl. 1830 hvor lokale musikk-krefter deltar sammen med biskop, prester, skoleelever og konfirmanter. 
Det blir kirkekaffe i kirka etterpå.
Fredag har biskopen møte med kommuneledelse og kirkelige ansatte i Namdalseid og Verran.
Øvrig program og omtale vil komme i Lokalavisa.

logo2015

Resultat fra kirkevalget i Malm og Verran

Opptelling av stemmene til kirkevalget i Malm og Verran er nå ferdig, og resultatet finnes på linkene under.
De 4 første personene på listene utgjør de faste medlemmene i Verran kirkelige råd, og de 3 neste på listene er varamedlemmer.

Medlemmer fra Malm sokn

Medlemmer fra Verran sokn

Kirkeløper

Ny kirkeløper montert i Malm kirke

Fredag 29/5 ble vår nye og flotte kirkeløper montert i Malm kirke. Løperen er levert og montert av Ledaal Teppeveveri, og koster totalt kr. 64.000,-.
Kr. 51.000,- av dette er gitt i gave fra privatpersoner, lag/foreninger og bedrifter. Resterende beløp skal betales til høsten, og vi oppfordrer alle til å gi et bidrag til den nye løperen. Kontonummer er 4410.07.38071. Mer informasjon om innsamlingsaksjonen finnes i egen artikkel lenger ned på hjemmesiden her.

logo2015

Valglister for kirkevalget og valglokaler

Valglistene som skal benyttes ved høstens kirkevalg er nå klare. Verran sokn og Malm sokn har hver sin liste, og det skal velges 7 personer, 4 faste medlemmer og 3 varamedlemmer fra hver liste.

Valglokaler/åpningstider:
Follafoss stemmekrets: 14/9 kl. 09 - 19, Follafoss samfunnshus
Verrastranda stemmekrets: 14/9 kl. 10 - 18, Verrastranda samfunnshus
Verrabotn stemmekrets: 14/9 kl. 13 - 18, Verrabotn samfunnshus
Malm stemmekrets: 14/9 kl. 9 - 20, Verraparken

Forhåndsstemming:
11. august - 11. september, mellom kl. 10 og 14 (ikke mandager), på Verran kirkekontor, Liavegen 1, Malm. 

logo2015

Kirkevalget 2015

Mandag 14 september 2015 skal det gjennomføres kirkevalg i Verran, og det innebærer valg av nytt kirkelig råd for Verran og Malm sokn for perioden 2016 - 2019. Kirkevalget skjer samme dag som kommune-/ og fylkestingsvalget, og vil foregå i lokaler nært dette valget. Frist for innlevering av listeforslag til Verran kirkelige råd er 1. mai 2015. Nærmere informasjon om tid og sted for valget kommer på valgkort som blir sendt ut til alle kirkens medlemmer. Se mer info på www.kirkevalget.no