Du er her: Hjem | Tjenester | Den norske kirke i Verran

Den norske kirke i Verran
 
 
Telefon: 982 44 025        Faks: 74 15 70 33
 
Besøksadresse: Verran servicekontor, Liaveien 1, Malm
Postadresse: Verran kirkekontor, Liaveien 1, 7790 Malm
 
Åpningstid, kirkekontoret: Tirsdag–fredag 09.00–15.00, eller etter avtale. Mandager er kontoret stengt, men ved behov for samtale med prest på mandager kan man ringe prestenes felles vakttelefon, nr. 481 62 575.
 
Aktuelle linker:        www.kirken.no            Gravferdslov            Kirkeloven            www.kirkesøk.no
                         
 
 
 
Kirkeløper

Ny kirkeløper montert i Malm kirke

Fredag 29/5 ble vår nye og flotte kirkeløper montert i Malm kirke. Løperen er levert og montert av Ledaal Teppeveveri, og koster totalt kr. 64.000,-.
Kr. 51.000,- av dette er gitt i gave fra privatpersoner, lag/foreninger og bedrifter. Resterende beløp skal betales til høsten, og vi oppfordrer alle til å gi et bidrag til den nye løperen. Kontonummer er 4410.07.38071. Mer informasjon om innsamlingsaksjonen finnes i egen artikkel lenger ned på hjemmesiden her.

logo2015

Valglister for kirkevalget og valglokaler

Valglistene som skal benyttes ved høstens kirkevalg er nå klare. Verran sokn og Malm sokn har hver sin liste, og det skal velges 7 personer, 4 faste medlemmer og 3 varamedlemmer fra hver liste.

Valglokaler/åpningstider:
Follafoss stemmekrets: 14/9 kl. 09 - 19, Follafoss samfunnshus
Verrastranda stemmekrets: 14/9 kl. 10 - 18, Verrastranda samfunnshus
Verrabotn stemmekrets: 14/9 kl. 13 - 18, Verrabotn samfunnshus
Malm stemmekrets: 14/9 kl. 9 - 20, Verraparken

Forhåndsstemming:
11. august - 11. september, mellom kl. 10 og 14 (ikke mandager), på Verran kirkekontor, Liavegen 1, Malm. 

logo2015

Kirkevalget 2015

Mandag 14 september 2015 skal det gjennomføres kirkevalg i Verran, og det innebærer valg av nytt kirkelig råd for Verran og Malm sokn for perioden 2016 - 2019. Kirkevalget skjer samme dag som kommune-/ og fylkestingsvalget, og vil foregå i lokaler nært dette valget. Frist for innlevering av listeforslag til Verran kirkelige råd er 1. mai 2015. Nærmere informasjon om tid og sted for valget kommer på valgkort som blir sendt ut til alle kirkens medlemmer. Se mer info på www.kirkevalget.no

kirkeløper

Ny kirkeløper til Malm kirke - innsamlingsaksjon

Vi har nå startet opp en innsamlingsaksjon for å få kjøpt en ny løper til Malm kirke.
Kirkeløperen vi har i dag er veldig slitt, og vi oppfordrer nå alle til å bidra med en pengegave til en ny løper.

Åpningstider i sommer !

Verran servicekontor har i perioden 1. juli - 15. august åpent fra kl. 10 - 14. Verran kirkekontor har som kjent kontorer i 2. etg på servicekontoret, og følger derfor de samme åpningstidene. Ønsker du å besøke oss utenom åpningstidene kan du ta kontakt på mobilnr. 982 44 025.
God sommer !

Økning av festeavgiften på kirkegårdene i Verran

Festeavgiften for gravsted på kirkegårdene i Verran kommune økes fra kr. 75,- til kr. 150,- pr. grav pr. år, fra og med 1.1.2014.
Dette ble vedtatt i kommunestyremøte i Verran den 27.3.2014, etter innstilling fra Verran kirkelige råd.

 

TROLLL-logo

Baby- og barnesang i Follafoss kirke

2013_plakat_follafoss_kirke_babysang.pdfTrosopplærer Anne Lise Voll inviterer til baby- og barnesang i Follafoss kirke utover vinteren.
Tidspunkt er tirsdager kl. 17. Se aktuelle datoer og mer  informasjon her eller på hjemmesiden til trosopplæringen i Nord-Innherad:

http://www.trolll.no
 

KIRKEGÅRDSDUGNADER

Velkommen til dugnad på kirkegårdene:

Fines kirkegård, tirsdag 14/5 kl. 11
Bolmset kirkegård, fredag 3/5 kl. 16
Malm kirkegård, tirsdag 7/5 kl. 16

Dugnad på Follafoss kirkegård ble gjennomført mandag 29/4 !
konfirmant_2014_logo_farger_300x300

KONFIRMANT-2014

Den endelige versjonen av bladet KONFIRMANT 2014 skal nå være postlagt og sendt ut til alle 14-åringer. Innen 11. april skal alle 14-åringer ha mottatt bladet.
Se aktuelle linker for mer informasjon.

Resultat Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2013

Årets konfirmanter med foreldre deltok 18. mars i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Totalt ble det samlet inn kr. 17.675,- i Verran kommune.