Du er her: Hjem | Tjenester | Den norske kirke i Verran

Den norske kirke i Verran
 
 
Telefon: 982 44 025        Faks: 74 15 70 33
 
Besøksadresse: Verran servicekontor, Liaveien 1, Malm
Postadresse: Verran kirkekontor, Liaveien 1, 7790 Malm
 
Åpningstid, kirkekontoret: Tirsdag–fredag 09.00–15.00, eller etter avtale. Mandager er kontoret stengt, men ved behov for samtale med prest på mandager kan man ringe prestenes felles vakttelefon, nr. 481 62 575.
 
Aktuelle linker:        www.kirken.no            Gravferdslov            Kirkeloven            www.kirkesøk.no
                         
 
 
 
konfirmant_2014_logo_farger_300x300

KONFIRMANT-2014

Den endelige versjonen av bladet KONFIRMANT 2014 skal nå være postlagt og sendt ut til alle 14-åringer. Innen 11. april skal alle 14-åringer ha mottatt bladet.
Se aktuelle linker for mer informasjon.

Resultat Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2013

Årets konfirmanter med foreldre deltok 18. mars i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Totalt ble det samlet inn kr. 17.675,- i Verran kommune.

Innsettelse av ny sokneprest i Verran - søndag 25/11

David Spjøtvold, f. 1969, er nå ansatt som sokneprest i Nord-Innherad prosti med Malm og Verran sokn som tjenestested. David er gift og hans kone er fra Sverige, hvor de har bodd den siste tiden. De skal nå bosette seg i kommunens prestebolig som ligger i Holderen på Malm.
David kommer flyttende medio november, og skal innsettes som sokneprest under gudstjenesten søndag 25 november kl. 17 i Malm kirke.
Prost Gustav Danielsen og prostiprest Geir Gravaas medvirker under gudstjenesten, sammen med lokale musikere og Fosdalsgruvas Venners Mannskor. Det skal også være dåp denne søndagen.
Det serveres kirkekaffe på Senteret etterpå.
Vi håper så mange som mulig kommer i kirka og tar godt imot Verrans nye sokneprest.

Menighetsmøter om ny gudstjenesteordning

Verran kirkelige råd inviterer til menighetsmøter om ny fremtidig ordning for gudstjenestene i Verran kommune.
Møtene holdes i etterkant av gudstjenestene som er kl. 11 på følgende steder:
Søndag 23/9 i Sela fjellkirke, for Malm sogn
Søndag 14/10 i Fines kirke, for Verran sogn

Økning av festeavgift på kirkegårdene i Verran

Festeavgiften for gravsted på kirkegårdene i Verran kommune økes til kr. 75,- pr. grav pr. år, fra og med 1.1.2012. Dette ble vedtatt i kommunestyremøte den 16.2.2012, etter innstilling fra Verran kirkelige råd.


kirkevalget_logo_cmyk

Resultat fra Kirkevalget 2011

Menighetsrådene i Malm og Verran er inne i en prøveordning med sammenslåtte menighetsråd, og de 4 valgte medlemmene fra Malm sokn og Verran sokn utgjør til sammen de 8 faste medlemmene i fellesrådet som i Verran kommune kalles ”Verran kirkelige råd”.

Medlemmer fra Malm sokn

Medlemmer fra Verran sokn

kirkevalget_logo_cmyk

INFORMASJON OM KIRKEVALGET I MALM OG VERRAN SOKN

Kirkevalget gjennomføres i år på samme dag som valget til kommunestyre og fylkesting, mandag 12. september.
Valgene skjer i samme bygning, men adskilt i forskjellige rom.
På grunn av problemer i kirkens medlemsregister og matrikkelen har noen dessverre mottatt valgkort med feil kandidatliste og med mangelfull informasjon om tid og sted for valget.
Hovedregelen er at alle kirkens medlemmer kan møte opp i det soknet og den valgkretsen de mener de tilhører og avgi sin stemme der. Valgkrets og stemmested er identisk for kirkevalget og kommunestyre- /fylkestingsvalget.

kirkevalget_logo_cmyk

Valglistene for kirkevalget er klare

Valglistene som skal benyttes ved høstens kirkevalg er nå klare. Malm sokn og Verran sokn stiller med hver sin liste, og de 4 kandidatene som får flest stemmer på de to listene utgjør de faste medlemmene i det sammenslåtte Verran kirkelige råd. Valget gjennomføres mandag 12 september i samme lokaler som kommunevalget og med de samme åpningstider. Forhåndsstemming kan skje på Verran kirkekontor i perioden 29/8 - 9/9 mellom kl. 10 - 14.
Åpning_200

Nytt servicebygg/bårehus åpnet

Verran kirkelige råd har i dag (17.02.11) hatt offisiell åpning av sitt nye servicebygg/bårehus ved Malm kirke. Ordfører Frank Christiansen overrakte blomster og gratulasjon fra Verran kommune til rådet v/kirkeverge Torbjørn Millerjord.
Logo Kirkevalget

Resultater fra Kirkevalget 2009 i Verran kommune

Her følger resultatet av kirkevalget.