Enheter og ansatte - Helse og omsorg
Etternavn, fornavn Tittel Telefon

Enhet for omsorgstjenester

Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253447
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253450
Bolig med heldøgns omsorg Personaltelefon 98253410
Follafoss omsorgsboliger Personaltelefon 98253461
Hjemmehjelp Personaltelefon 98253418
Hjemmetjenesten Personaltelefon 98253462
Vaktrom Korttidsenhet Personaltelefon 98253464
Vaktrom Psykisk Helse Personaltelefon 98253449
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253455
Vaktrom hjemmetjenesten Personaltelefon 98253459
Vakttelefon Sandbakken Vakttelefon 98244063
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253456
Vakttelefon hjemmetjenesten Vakttelefon 98253460
Bjørk, Robert Assistent
Bratreit, Bjørn Håkon Pleiemedarbeider
Bratreit, Vaktrom 98253465
Bratting, Ann Toril Sykepleier
Bye, Kristin Hjelpepleier
Didriksen, Anita Sykepleier
Edvardsen, Lena Spesialhjelpepleier
Fines, Turid Sykepleier
Folden, Gunn Eva Spesialsykepleier 91748664
Haug, Bente Vernepleier
Landsem, Bente Hafell Sykepleier
Larsen, Elisabeth Spesialsykepleier
Malmo, Bjørg Kristin Spesialhjelpepleier
Olsen, Tone Mette Fagarbeider
Opdahl, Iren Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester 98253464
PU, Bolig PU Personaltelefon 98253446
Rundhaug, Bjørg Johanne Sykepleier
Rundhaug, Gunn Sykepleier
Skevik, Mette Vangstad Sykepleier
Skevik, Sissel Kreftsykepleier 98253458
Sprauten, Mona Hjelpepleier 98244064
Sykeheim, Vaktrom 98253467
Tverås, Hilde Koordinator Dagtilbud
Visth, Bjørg Hjelpepleier, natt
Ystmark, Lisbeth Driftsleder 98253403
Årbogen, Tone Sykepleier

Forebyggende enhet

Hauge, Anne Helsesøster 98244058
Hermstad, Jan Kommunelege
Jonsdottir, Erla Valdis Fysioterapeut 47976357
Olderen, Kristian Fysioterapeut 98253442
Reinås, Aldis Helsesøster 98253471
Rømo, Ria Fysioterapeut 98253443
Sagen, Tanja Jordmor 98253472
Saursaunet, Ina Ergoterapeut - i permisjon 98253431
Skjellegrind, Håvard Kommunelege
Sæther, Carl Andrew Kommunelege

Legekontor

Legekontor Sentralbord 74157500/40002350