Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Landbruk

Enhet for samfunnsutvikling har fagansvar for kommunens landbruksforvaltning. På denne siden vil du finne mer informasjon om tilskudd, velferdsordninger, bruksutbygginger med mer.


 

Bemanning på landbrukskontoret

Verran kommune har to ansatte ved landbrukskontoret. Grete Mari Sand (tlf. 98244043) har hovedansvar innen jordbruk og er på kontoret mandag, tirsdag og torsdag. Ole Edvard Silderen (tlf. 40432931) har i hovedansvar innen skog og jakt/vilt og er på kontoret mandag, tirsdag og annenhver onsdag.

Andre saker innefor landbruk blir fordelt fortløpende.

Søknadsfrister 15. mai og 15. oktober 2017

OBS - nye søknadsfrister for produksjonstilskudd i jordbruket fra 2017

Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Søknadsfrist 15. mai og 15. september

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2017

SMIL-midlene for 2017 er nå på plass og retningslinjene for prioritering og behandling av søknader er klare.

Naturtype_150x100

Informasjon til alle grunneiere i Verran

Kartlegging av naturtyper i Verran sommeren 2014

Etter initiativ fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vil Verran kommune i løpet av sommeren 2014 få gjennomført en ny kartlegging av naturtyper i kommunen.

Påmeldingsfrist 1. juni

Kurs i miljøplan

Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag arrangerer i samarbeid med kommunen kurs i miljøplan trinn 1 og 2 for alle aktive gårdbrukere i Verran. Kurset holdes 5. juni kl. 10.00 på Verran Servicekontor, Malm.

Søknadsfrister 15. mai og 15. september

Tilskudd til drenering 2014

Verran har fått en foreløpig tilskuddsramme for 2014 på kr. 50.000 til dreneringstiltak i jordbruket. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Søknadsfrister 15. mai og 15. september

SMIL-midlene 2014

Tilskuddsmidlene til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for 2014 er nå fordelt og retningslinjene for prioritering og behandling av søknader er klare.

Søknadsfrist 20. januar 2014

Ny søknadsomgang for produksjonstilskudd i jordbruket

Den 20. januar 2014 er det ny frist for å søke om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Nytt tilskudd til drenering av jordbruksjord er på plass

Det lenge signaliserte tilskuddet til drenering av jordbruksareal er nå endelig på plass. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Søknadsfrister 15. mai og 15. september

SMIL-midlene 2013

Tilskuddsmidlene til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for 2013 er nå fordelt og retningslinjene for prioritering og behandling av søknader er klare.