Du er her: Hjem | Tjenester | Helse og omsorg | Forebyggende enhet

Ill.Gravid_200.jpgForebyggende enhet
 
Forebyggende enhet omfatter ergo- og fysioterapitjenesten og legetjenesten.
 
 
 
 
 

 

Kommuneoverlege Verran

Fra 1.3.2019 er Sunniva Rognerud kommuneoverlege i Verran kommune. Hun er også kommuneoverlege i Steinkjer kommune.

Oppstart 13.9.17

TRENINGSGRUPPE FOR KREFTPASIENTER

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Nord-Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.

Barneverntjenesten - Kontaktinformasjon / oppgaver

Med virkning fra 17.oktober 2016 har Steinkjer kommune ansvar for barneverntjenesten i Verran kommune

Mottak av nye henvendelser / bekymringsmeldinger: 976 24 789 på dagtid (kl 09.00 - 15.00)
  Er nummeret opptatt eller ingen svarer, vil den som ringer bli oppringt så raskt som mulig.
  Det er også mulig å sende sms for å informere om hva samtalen evt. gjelder, og et ønske om å bli oppringt.

Mottak kontaktes for drøfting av bekymringer anonymt, eller ved samtykke av foreldre, for   veiledning til utfylling av bekymringsmelding, eller for å avtale om mottaksansvarlig evt skal delta i et bekymringsmøte med foreldre.
- Andre henvendelser: Ring via servicetorget på tlf 74 16 90 00.
- Etter kontortid: Politi og legevakt kan formidle kontakt.
- Barnevernvakt - lokalisert ved Steinkjer politistasjon: 
 
Tlf 489 55 599 / 404 29 138 eller 02800 // 112 (politiet)
  eller 116 111 (Alarmtelefonen for barn og unge, døgnåpen)
  Åpningstid er kun helger:
  Tilstede: Fredag kl 18.00-23.00. Lørdag kl 18.00-24.00. 
  Ellers bakvakt i helga til søndag kl 24.00 

Kreftkoordinator Inn-Trøndelag

Kreftkoordinator for kommune-samarbeidet er nå etablert ved DMS Inn-Trøndelag. Kreftsykepleier, Siv Anita Larsen og Spesialist i onkologisk fysioterapi, May-Britt Asp innehar stillingen. De skal i samarbeid med kommunene, utvikle tjenestetilbudet for kreftpasienter.

Vi er tilgjengelige man.-tors. Mob. 96940587

Vi kan også nås på mail:

Siv.anita.larsen@steinkjer.kommune.no

May-Britt.asp@steinkjer.kommune.no

Rydd skapet – returner gammel medisin til apoteket

Hver dag skjer det uhell ved at barn får i seg medisiner de har funnet hjemme. – Mange slike uhell kan lett unngås hvis medisiner oppbevares sikkert og gammel medisin returneres til apoteket, sier Legemiddelverkets direktør Audun Hågå.

 

Poliklinisk fysioterapi til kreftpasienter

DMS Inn-Trøndelag ønsker å tilby kreftpasienter i Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy poliklinisk fysioterapi.

Legevaktnummer

Nytt nasjonalt legevaktnummer – 116117

Fra 1. september 2015 blir det sekssifrede telefonnummeret 116117 landsdekkende.

Kjernejournal_100x114

Innbyggere i Verran får kjernejournal

15. august vil ca. 400 000 innbyggere i tilsammen 59 kommuner i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal få sin kjernejournal.

Barnevernvakt - lokalisert hos politiet

Tlf. 02800 eller 112.: I helger fra fredag kl 18.00 - 23.00. Lørdag kl. 18.00 - 24.00.
Ellers bakvakt i helga, ut søndager kl. 24.00.

Alarmtelefon barn og unge: 116 111.