Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Kart og oppmåling | Artikkel

Kart og oppmåling

OppmalingII  300
Senioring. Alf P. Reitan ute i felten

Enhet for samfunnsutvikling gjennomfører kart- og delingsforretninger (oppmåling av eiendommer), fører matrikkelen (eiendomsregisteret) og bistår publikum med kartgrunnlag mv.

Aktuelle skjema finner du i menyvalget ”Skjema” under selvbetjening nederst på framsiden.