www.verran.kommune.no

Psykisk helse

RUPS
Vakttelefon: 982 53 449
(mellom kl 0800-2200)
 
Etter kl 22.00 kontakt
vakttelefon sør: 982 53 460
 
 
Telefon: 982 53 448
 
 
 
Målet med tjenesten
Målet med denne tjenesten er å hjelpe pasienten/brukeren til fortrinnsvis å kunne bo hjemme.
 
Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg i  henhold til kommunehelsetjenestelovens §2-1.
 
 
Hvordan få tjenesten?
Tjenesten tildeles, i likhet med hjemmesykepleie, i henhold til kommunehelsetjenestelovens §1-1 og 1-2.
 
Tjenesten formidles vanligvis via fastlegen og/eller sykehuset, men kontakt opprettes også direkte til vår kontakttelefon 982 53 449.
 
Tjenesten er gratis og tildeles etter behov.
 
Psykiatritjenesten i Verran er formelt underlagt hjemmesykepleien, distrikt sør. Vi holder til i egne lokaler ved helsetunet i Malm. De ansatte er sykepleier, psykiatrisk sykepleier og psykiatriske hjelpepleiere.
 
 
Hva innebærer tjenesten?
Tjenesten vår flettes i stor grad inn i hjemmesykepleiens oppgaver, og tildelingen av tjenesten skjer på samme måte.
 
Psykisk helsetjenesten består ofte av samarbeid med bruker, samtaler, oppfølging, veiledning, være bindeleddet til fastlege og/eller institusjon, evt. henvisning videre, som del i et tverrfaglig samarbeid, hjelpe å søke om hjelpemidler, mm. Gjennom disse tiltakene ønsker vi å kunne øke livskvaliteten for brukerne av tjenesten.