Du er her: Hjem | Om Verran kommune | Artikkel

Om Verran kommune

Utsikt fra Holderberget. Foto: Robert Bjørk
Utsikt fra Holderberget. Foto: Robert Bjørk
Mellom fjord og fjell ligger Verran kommune; en halvtimes kjøretur vestover fra fylkessenteret Steinkjer. Kommunegrensa snor seg langs Beitstadfjorden, en fjordarm innerst i Trondheimsfjorden.
 
Kommunesenteret Malm er kommunens største tettsted hvor ca 1500 av kommunens vel 2500 innbyggere bor. Andre tettsteder og grender er Follafoss, Sela, Verrastranda og Verrabotn.
 
Verran er en relativt liten kommune, noe vi slettes ikke vurderer som negativt. I Verran er vi alle en del av et lokalsamfunn, hvor en kjenner naboen og hvor forholdene er oversiktlige og trygge. Sammen med et godt miljø er dette med på å skape gode oppvekstvilkår for barna.
 
Det meste av kommunens bebyggelse ligger langs fjorden. Denne har til alle tider vært viktig for Verrans befolkning, både som en viktig kilde til mat og som transportåre. Tidligere var også jektbygging ei viktig næring, noe som kommer til uttrykk i kommunevåpenet.
 
Verran er godt kjent og har lange tradisjoner som industrikommune. I 1906 ble det funnet jernmalm. Gruvedrifta, med Nord-Europas dypeste jernmalmgruve, var i drift helt til 1997. I dag er ca 50 prosent av den yrkesaktive befolkningen sysselsatt i industriell virksomhet. Treforedling (papirmasse) og ulike typer mekanisk industri utgjør hoveddelen av industrimiljøet.
 
Øvrig sysselsetting fordeler seg på handel og service og jord- og skogbruk.
 
Mer om Verran finner du i vår  brosjyre (pdf)
Turistguide 2013 finner du her (pdf)
 
 
Verran på kartet
 
 
 
 
 
Les mer om Verrastranda på bygdas egne hjemmesider: www.verrastranda.no
 
 
 
 
Fakta
Innbyggere: 2643 (pr. 1.7.2013)
Areal: 601 km2
 
Avstander
Steinkjer: 32 km
Namsos: 68 km
Stjørdal/Værnes: 120 km
Trondheim: 150 km