Du er her: Hjem | Tjenester | Samfunnsutvikling | Vei og gatelys | Artikkel

Vei og gatelys

gatelys
gatelys
Gatelys
Skifting av lamper skjer 3 til 4 ganger per år. NTE gjør jobben for kommunen etter bestilling fra oss. Som hovedregel skjer dette en gang om høsten før jul og en til to ganger på vinteren. Det kreves i dag at man har en godkjent lift til dette arbeidet.

Vi får mange henvendelser angående mørke gatelys, og en kan derfor ikke forvente at hver enkelt lampe blir utskiftet dagen etter at en har varslet fra. Vi pleier å "samle opp" slik at vi kan få skiftet flere lamper samtidlig for å spare utgifter.
 
 
Brøyting, strøing og vedlikehold av veier
Verran kommune har tre større brøyteroder som betjenes av eget mannskap. En rode er etter anbud satt bort, foruten en del mindre plasser. I tillegg har vi en god del rydding av plasser og rundt eiendommer i egen regi.

Henvendelser angående brøyting og strøing skal etter arbeidstid skje til vakttelefon og ikke til den enkelte brøyter.
 
 
 
 
 
vei og brøyting

Instruks for snørydding og strøing

Snørydding
På ordinær arbeidstid skal veger og plasser ryddes best mulig, slik at det er noe å gå på til neste snøfall dersom ikke annen ordre eller mer presserende oppdrag foreligger.
 
Utenom ordinær arbeidstid skal rydding skje slik:
1) Under snøfall starter ryding når snødybden har nådd 10 - 15 cm for tørr snø, og 7,5 cm for våt snø.
 
2) Når det er fare for fonndannelse p.g.a. vind eller gjennomslag p.g.a. mildvær, må rydding skje slik at de løse snømengder ikke blir vesentlig større enn nevt under pkt 1.
 
3) Når forhold som nevt under pkt. 1 og 2 oppstår om natten, skal hovedveier så vidt mulig være ryddet før kl. 07.00 og samtlige veier til kl. 08.00 på hverdager og kl. 09.00 på søn- og helligdager.
 
4) Gang- og sykkelveier skal om mulig være ryddet før kl. 08.00
 
5) Rydding utenom ordinær arbeidstid skal i hovedsak dreie seg om å holde veiene farbare. Breddeutvidelse, rydding av kryss og parkeringsplasser etc. skal skje på ordinær arbeidstid jfr. pkt. 1
 
6) Snørydding skjer hovedsaklig for at veier m.m. skal være fremmkommelige for kjøretøyer. Derfor skal den beste ryddingen skje der veiene er bratte og svingete og der forholdene ellers er vanskelige.
 
 
Strøing
Når veiene er blitt vanskelige å trafikkere p.g.a. is, skal dette avhjelpes ved strøing, høvling evt. punktstrøing. Strøing, høvling skal skje på bratte og svingete partier av veier. Gang- og sykkelveier strøes i halv bredde.

 

1. Våt is under mildvær skal strøes evt. høvles
2. Kald, tørr is høvles med isskjær, med etterfølgende strøing om nødvendig
3. Dersom høvling av en eller annen grunn ikke er mulig, kan det strøes
4. Strøing m.m. starter etter pkt. 3 og 4 for snørydding

 

Teknisk uteavdeling 25.10.07