www.verran.kommune.no

Restskatt

skatt

- Restskatt under kr 1000 forfaller i en termin
- Restskatt på kr 1000 eller mer forfaller i to like store terminer

Betales ikke restskatten ved forfall, påløper det forsinkelsesrenter. Fra 1. juli 2008 er forsinkelsesrentesatsen 12,75 % p.a.
 
Dersom første termin ikke blir betalt ved forfall, vil hele restskatten anses som forfalt.
 
Selv om du har sendt klage til skattekontoret, skal restskatten betales til fastsatt tid og med fastsatt beløp.