www.verran.kommune.no

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveren skal av eget tiltak beregne arbeidsgiveravgift etter folketrygdlovens § 23-2 for hver oppgjørsperiode, gi oppgave over beregningen til vedkommende skatteoppkrever og innbetale avgiften til de tider som er fastsatt i skattebetalingsloven § 12 nr. 1.

skatt
Etter utgangen av kalenderåret skal arbeidsgiveren gi oppgave over grunnlaget for beregningen av arbeidsgiveravgift etter § 23-2.
 
Arbeidsgiveravgiften skal innbetales til skatteoppkreveren i den kommunen der arbeidsgiveren er bosatt eller har sitt hovedkontor, såfremt departementet ikke har bestemt noe annet.