Lag og foreninger i Verran

Kommunen oppfordrer alle lag og foreninger i kommunen til å melde fra når det skiftes leder/kontaktperson, hvis et  nytt lag dannes eller et lag opphører.

Kontakt Verran servicekontor på e-post eller per telefon 930 17 240 for oppdatering.

 

Lag og forening

Kontaktperson

Telefon

E-post

Beitstaden Historielag

Solrun Holien

951 68 899

 

Beitstadfjord MC

Geir Harry Ressem

416 47 484

@

Færgeli Hytteeierforening

Runar Helbostad

958 05 072

 

Follafoss Danseforening

Svein Erik Storli

   

Follafoss Idrettslag

Jens Sand

 

 

Follafoss Kvinne- og Familielag

Liv Beate E. Garnvik

950 35 858

 

Follafoss Musikklag

Jan Morten Garnvik

994 62 104

@

Follafoss pistolklubb

Leiv Landsem

   

Follafoss Samfunnshus

Kyrre Dahl

481 73 571

@

Follafoss Sjøsportforening

Stein Berre

   

Follafoss Skolekorps

Lene Voldseth

 

 

Follavatnet Gammeldansforening

Hallgeir Brenna

   

Follavatnet Grendehus

Anne Sund Schjetne

   

Fosdalsgruvas venner

Geir Wannebo 

   

Giddy MC

Hans Lasse Boholm

   

Gotvasslia Grendehus

Nils Skevik

476 78 376

 
Gotvatnet hytteeieforening Even Kne
902 06 114
 
Gruveteateret Geir Wannebo    

Holden Hytteeierforening

Paul Harald Pedersen

918 78 106

@

Jekta Storband

Jan Morten Garnvik

994 62 104

@

Landsemvatnets venner

Kari Landsem Ekmann

47 84 72 01

 
Lauvtun Forsamlingshus Knut Ingar Berget 99 01 88 14  

Lauvtun Huslag

Vigdis Berget

91 76 51 81
 

LHL Verran

Solfrid Malmo

741 57736  

Lions Club

Jarle kirkeberg

Malm 4-H

Svein Kåre Haugen

   

Malm Bridgeklubb

Jan Ove Molvik

   

Malm Båtforening

Johny reitan

917 44 713

@

Malm Idrettslag

Jon Ivar Hovd

934 17 300

Malm Jeger og fiskeforening

Stig Morten Aune

400 48 950

@

Malm Musikkorps

Anne Lise Aalberg

909 48 559

 @

Malm Pensjonistlag

Karin Talmo

906 61 684 karintalmo@hotmail.com

Malm Røde Kors lokalforening

Karin Skevik Hofsøy

958 07 273

 

Malm Røde Kors Besøkstjeneste

Karin Skevik Hofsøy

958 07 273

 

Malm Røde Kors Bårebiltjenesten

Karin Skevik Hofsøy

958 07 273

 

Malm Røde Kors Hjelpekorps

Anja Sandsæther

 

 

Malm Sanitetsforening

Ingebjørg Ressem

980 49 970

in-res@online.no

Malm Sau og geit

Kjetil Løvseth

   

Malm Skolekorps

Ann Heidi S. Brenna

   

Malm Skytterlag

Stig Løvseth

926 17 992

@

Malm Trekkspillklubb

Pål Tørring

 

Malm Ungdommens Røde Kors

Ketil Kjerkreit    

Malm Sanitetsforenings Arbeidslag

Hilda Christiansen

980 21 581

 

Norsk Folkehjelp

Walfred Andersson

406 08 108

@

Ormseten Hytteeierforening

Snorre Gundersen

   

Pårørendeforeningen Helsetunet

Bjørg Mary Løe

913 52 937

 

Røssin Hytteeierforening

Frank Christiansen

92098962 @

Skammen Hytteeierforening

Tor Arne Bakken

90724820

@

Sportsklubben Fjell

Jan Børge Aasland

466 20 594

@

UL "Heimkjær"

Hilde Thunsør

 

@

Vada Grendehus

Nina Vada

   

Vada Idrettslag

Therese Rein

   

Vada Teaterlag

Dag Ivar Borg

Verrabotn Idrettslag

Turid Vandbakk

411 20 019

@

Verrabotn Samfunnshus

Morten Forsell

   

Verran Bonde- og småbrukerlag

Sten Åge Lindstrøm

   

Verran Bondelag

Jostein Sand

 959 95 980  

Verran Diabetesforening

Terje Vada

   
Verran Festivitas Mona Jønvik 936 90 240 @

Verran Naturforening

Henry Skevik

970 67 377

henry.skevik@redcross.no

Verran Helselag

Dorthea Sand

   

Verran Historie- og museumslag

Kjell Arne Furunes

90084530  

Verran Hundeklubb

Kristine Elnan

971 21 661

@

Verran Kirkelige Råd

Jens Kåre Vågen

915 32 655

@

Verran Musikkråd

Anne Grete Ressem

   

Verran & Beitstad Produsentlag

Arne Almli

   

Verran  Thyreoideaforening

Brynhild Lie

   

Verran & Inderøy Fjellstyre

Hans Tettli

931 66 319

 

Verran Sauavlslag

Geir Thunsør

   

Verran Skogeierlag

Ståle Lyng

   

Verran Snøscooterklubb

John Ole Dolmseth

909 66 169

@

Verran ungdomsklubb

Vibeke Skei Bjerkan

   

Verrastranda Idrettslag

Berit Rødsjø

   

Verrastranda Samfunnshus

Hege Lindstrøm Ericson

   

Verrastranda Skytterlag

Hallgeir Rødsjø

   

Ytre Tigerbyen velforening

Gunnar Holmvik

934 54 053

 

Ytre Verran Skytterlag

Hans Tettli

 

@