Du er her: Hjem | Tjenester | Kulturskole | Søk plass

Søk plass

Kultruskole

Fristen for å søke plass på kulturskolen er 15. mai. Utmeldingsfrist er også 15. mai. Vi tar forbehold om nok påmeldte til de ulike tilbudene.

Søk plass her.
 
Kostnader
En elevplass koster kr. 1 600,- pr semester og kr. 3 200,- pr skoleår. Det er ikke søskenmoderasjon.
 
Elevene er pliktige til å kjøpe undervisningsmateriale som noter og lignende selv. Instrumentleie er på kr. 100,- per år ved leie av skolens instrumenter.
 
Forpliktelser
Elevene i Verran kommunale kulturskole binder seg for ett år av gangen. Som elev har du plikt til å møte til timene, og fravær må varsles så sant det er mulig. Elevene skal arbeide med lærestoffet hjemme og møte forberedt til undervisninga.