Du er her: Hjem > Artikkel

Verran vil være med å tegne framtidas sykehuskart i Midt-Norge

Helse Midt-Norges "Strategi 2020" under lupen

Styret for Helse Midt-Norge RHF har sendt utkast til Strategi 2020 på høring, bl.a til Verran kommune. Politisk og administrativ ledelse i kommunen har derfor invitert styreleder Kolbjørn Almlid til å orientere om strategidokumentet før kommunen avgir høringssvar.

I løpet av noen få måneder vil framtidas sykehuskart i Midt-Norge bli tegnet.  Helse Midt-Norge RHF har i lengre tid arbeidet med å utforme en strategi for hvordan framtidas spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge skal utformes.  Media har omtalt med bred penn konsekvenser for både fødeavdelinger og lokalsykehus, men strategidokumentet peker også på mange andre forhold som det vil være nødvendig å ta stilling til.

Kolbjørn AlmlidFor å gi et bredest mulig grunnlag for at kommunen skal kunne gi et best mulig høringssvar,  har styreleder i Helse Midt-Norge RHF Kolbjørn Almlid takket ja til invitasjonen fra Verran om å orientere om strategidokumentet for politikere og kommunens administrative ledelse. 

Orienteringsmøtet avholdes torsdag 15.april kl. 18.00.  I etterkant av møtet vil både administrasjon, politikere, råd og utvalg arbeide videre med saken inntil det til slutt blir vedtatt et høringssvar i kommunestyret innen høringsfristen 20.mai 2010.

Helse Midt-Norge RHF har lagt ut fyldig informasjon om strategiarbeidet på sine nettsider, www.helse-midt.no.

Ved å følge lenkene nedenfor finner du:

Høringsbrevet PDF logo
Høringsdokumentet PDF logo

Bakgrunnsnotat

PDF logo

 

 

 

Fv17

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport