www.verran.kommune.no

Ny vergemålsmyndighet

Mandag 1. juli trer ny vergemålslov i kraft.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag blir nå lokal vergemålsmyndighet.

Telefon: 74 16 80 00

E-post: fmntpost@fylkemannen.no