www.verran.kommune.no

Ny varaordfører i kommunen

Torgeir Skevik (V) ble i kommunestyremøte 24.10.13 valgt som varaordfører. Han avløste Andre N. Skjelstad som har søkt fritak for sine politiske verv med unntak av kommunestyret.