Du er her: Hjem > Artikkel

Ungdom og kommunereform

kommunereform, ungdom og ordfører

I forbindelse med den pågående kommunereformprosessen er det nødvendig og ikke minst ønskelig at det legges opp til god involvering av innbyggerne i kommunen. Det er ungdom som skal leve lengst med den nye kommunestrukturen, og de fortjener å bli hørt og tatt på alvor i dette arbeidet. Dette er påpekt fra flere hold, blant annet av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Distriktssenteret og LNU.

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Trøndelag (UET) gjennomførte Verran kommune en samling med ungdommene på 9.og 10. trinn fra Malm og Folla skole, fredag den 17.april 2015. Ordfører Bjørn Skjelstad åpen dagen med å fortelle om den lokale prosessen knyttet til kommunereformen og avsluttet dagen med å gi ros til ungdommen for gode innspill, som kommunestyret vil ta med seg i det videre arbeidet.

 

Dagen ble svært vellykket, og ungdommen hadde mange nyttig innspill til hva som er viktig for dem i fremtidens kommune, på hvilken måte de ønsker å bli involvert, og hva de mener er fordeler og ulemper med en kommunesammenslåing. På slutten av dagen ble ungdommene utfordret til å lage et dikt/ slagord/ sang, av et utvalg ord, som de mener beskriver deres forhold til Verran kommune. Ungdommene fikk 7 minutter til å produsere en tekst, og de jobbet godt. Etter en samlet vurdering av forslagene ble laget med Annika, Stine, Fanney, Amalie, Sara, Sivert og Stian kåret til vinnere.

Her er vinnerdiktet:

Verran er så fin og flott. Vi har samspill og samarbeider godt.

Naturen kan ikke beskrives med ord - Verran er det beste stedet på jord.

Vi spiller fotball, stort og smått. Dette synes vi er flott.

Sammen er vi gode nok.

Blomster, bøker- alt er flott.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport