Du er her: Hjem | Linker | Kommunereform | Artikkel

Dokumentsamling

Her finner du dokumenter som berører kommunestruktur og kommunereform.

Arbeidsmøte - kommunereform - driftsenheter og ansatte PDF
Arbeidsmøte - kommunereform - folkemøter PDF
Arbeidsmøte - kommunereform - kommunestyret PDF
Arbeidsmøte - kommunereform - næringslivet PDF
Arbeidsmøte - kommunereform - ungdom PDF
Forslag til mandat for fellesutredningen PDF
Innlegg fra Anders Haraldsen - temamøte i kommunestyret PDF
Innlegg fra Fylkesmannen - temamøte i kommunestyret PDF
Innlegg fra Inderøy kommune - temamøte i kommunestyret PDF
Intern prosess kommunestruktur arbeidsmøter PDF
Kommunestruktur - lokal prosessplan PDF
Konsept for involvering - kommunereform juni 2015 PDF
Konsept for involvering - kommunereform PDF
Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur - til samling med ledere og nøkkelp. PDF
Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur - innlegg temamøte i kommunesturet PDF
Meldingsdel kommunereform og vedlegg PDF
Oppgavemeldingen kommunereform - Nye oppgaver til større kommuner PDF
Oppsummering av innbyggerundersøkelsen - tabeller PDF
Saksframlegg kommunestuktur, mandat mv. mars 2015 PDF
SWOT - kommunestruktur PDF
Innlegg fra KS - temamøte i kommunestyret PDF
Vedtak i kommunestyret mars 2015 - kommunestruktur mv. PDF
Brosjyre til Snu på flisa PDF
Lokalt gjennomført kommuneundersøkelse PDF
Innbyggerundersøkelse Verrabotn PDF
Rapport kommunestruktur 4K (TFoU) PDF
Vedlegg til Rapport kommunestruktur 4K PDF
Vedtatt mandat for fohandlingsutvalget PDF