www.verran.kommune.no

Overnatting i Malm

Malm hotell er lokalisert i Verraparken. Det vises til hotellets hjemmeside for mer informasjon.