www.verran.kommune.no

Intensjonsavtale om kommunesammenslåing

Kommunene Snåsa, Verran og Steinkjer har på bakgrunn av kommunestyrevedtak i de respektive kommuner satt i gang en prosess med mål om å framforhandle en felles intensjonsavtale.

Kommunereformens tidsplan har pålagt den enkelte kommune å melde sitt standpunkt til fylkesmannen innen 30.06.2016. Det er derfor planlagt en intens forhandlingsperiode hvor målet er å ha en intensjonsavtale klar til påske. Første forhandlingsdag blir 8 februar på Snåsa.

En eventuell framforhandlet intensjonsavtale om sammenslåing vil først bli forelagt det enkelte kommunestyre som avgjør om avtalen skal legges ut til en rådgivende folkeavstemning. Slik det ser ut nå vil en eventuell rådgivende folkeavstemming bli lagt til siste uka av mai. Konkret dato er ennå ikke avklart. Intensjonsavtalens innhold og folkets råd vil så danne det endelige grunnlaget for den enkelte kommunes svar til Fylkesmannen.

Forhandlingsutvalgene i de 3 kommunene er bredt sammensatt, med representanter fra folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte. TFoU er engasjert til å bistå forhandlingsutvalget både med prosess og grunnlagsdokumenter ved behov.

Tone Våg - Ordfører Snåsa Kommune

Anders Lindstrøm - Ordfører Verran kommune

Bjørn Arild Gram - Ordfører Steinkjer kommune