www.verran.kommune.no

ForhÄndsannonse - FiberbredbÄnd Verrastranda

Søknad om tilskudd til staten 2016 – Bredbåndsutbygging Framverran og Verrastranda i henholdsvis Inderøy og Verran kommuner.

Verran kommune vil med dette informere om at kommunen innen fristen 10. mai 2016 vil søke om tilskudd for bredbåndsutbygging fra Skarnsundsbrua langs FV 191 fram i retning Trongsundet og på Verrastranda langs FV 720. Dette omfatter ca. 85 husstander samt ca. 55 fritidsboliger for Inderøy kommunes vedkommende og ca 65 husstander og ca 85 fritidsboliger/hytter for Verran kommune sitt vedkommende.

For valg av løsning med fiber i jord kan følgende opplyses:

Søknaden sendes som en fellessøknad for Verran og Inderøy kommune hvor sjøkabel over Verrasundet er en foreslått løsning for å koble områdene i Framverran og Verrastranda. Det vil framgå av søknad et totalt antall husstander samt fritidsboliger som vil omfattes av søknaden.