www.verran.kommune.no

Kortversjon

Intensjonsavtalen

Her finner du en kortversjon av intensjonsavtalen om kommunesammenslåing.