www.verran.kommune.no

Kortversjon - Verran kommune sin utredning vedr muligheten til å bestå som egen kommune.