www.verran.kommune.no

Oppmålingsingeniør i Verran

Oppmålingsingeniør med kompetanse på kart, oppmåling og matrikkel vil være tilgjengelig i Verran tirsdager i partallsuker. Første gang 28.11.17.

Henvendelse til sentralbordet Verran kommune.