www.verran.kommune.no

Organisasjonskart

Fra 01.05.2017 er kommunen i en prosjektperiode med felles rådmann og felles ledergruppe med  Steinkjer kommune.  Rådmannen er også prosjektleder for nye Steinkjer kommune.  Både Verran og Steinkjer har hver sin assisterende rådmann. I Verran er det Anita Ulstad.

Organisasjonskart

Følgende enheter/ tjenester i Verran kommune er organisert under de ovennevnte stabstjenester og avdelinger:
 

Økonomitjenesten


IKT- og kontorstøttetjenesten 


Avdeling for oppvekst


Avdeling for samfunnsutvikling


Avdeling for helse


Avdeling for omsorg


Avdeling for kultur