Du er her: Hjem > Artikkel

Skuddpremier for smårovvilt for fangstsesongen 2017/2018

Satsene er som følger:

 

Rødrev kr 400,-

Mår kr 300,-

Villmink kr 200,-

Røyskatt kr 200,-

Grevling kr 100,-

Ravn og kråke kr 50,-

 

Hvis du har felt smårovvilt i siste sesong som enda ikke er registrert, kan du ta kontakt med Hans Tettli tlf. 977 06 935 eller Mads Odin Svendsen tlf. 970 03 826.

KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport