www.verran.kommune.no

Høring - Handlingsplan mot Rasisme, diskriminering, mobbing og krenkelser

Høringsvar med forslag til endringer på foreslåtte tiltak og nye tiltak sendes til postkasse@verran.kommune.no innen 26.4.19.

Spørsmål kan rettes til rektor/driftsleder Gisle Kristian Almlid-Larsen: gisle.kristian.almlid-larsen@verran.kommune.no

Verran kommune jobber med å utvikle en handlingsplan mot rasisme, diskriminering, mobbing og krenkelser. Arbeidet så langt har vært å lage en grunnleggende forståelse for tematikken og man har arrangert et «dialogmøte» hvor lag, foreninger, næringsliv og arbeidsliv var representert. Målet med planen er at man skal komme frem til tiltak som kan gjennomføres i regi av lag og foreninger, næringsliv og kommunen. Disse tiltakene blir beskrevet i en egen del av denne planen.

Tiltakene kalles i planen for «handlinger».

Verran kommune ønsker en bred involvering i arbeidet med disse tiltakene og ønsker derfor å sende disse tiltakene og selve planen ut på høring. Høringen har som mål å få en tilbakemelding på handlingene som kan medføre kloke endringer og forbedringer. Samt at man også ønsker forslag på handlinger som kan være en del av planen.

Etter endt høringsrunde, vil man sammenfatte handlingsplanen og legge denne fram for politisk behandling i Verran kommune.

Dokumenter i saken

Handlingsplan PDF
Handlinger PDF