www.verran.kommune.no

Skuddpremier for smårovvilt for fangstsesongen 2018/2019

Grønn nemnd har vedtatt skuddpremiesatsene for smårovvilt for sesongen 2018/2019 i Verran.

Satsene er som følger:

 

Rødrev kr 400,-

Grevling kr 400,-

Mår kr 300,-

Villmink kr 200,-

Røyskatt kr 200,-

Ravn og kråke kr 50,-

 

Hvis du har felt smårovvilt i siste sesong som enda ikke er registrert, kan du ta kontakt med Hans Tettli tlf. 977 06 935 eller Mads Odin Svendsen tlf. 970 03 826.