www.verran.kommune.no

Supplerende nominasjon Kirkevalget-2019

logo-valg

Nominasjonskomiteens liste til kirkevalget ble kunngjort 3.5.2019 og inneholder 11 kandidater. Antall rådsmedlemmer i Verran sokn skal være 8 + 5 varamedlemmer, og det betyr at det er mulighet for å foreslå ytterligere 2 personer til listen.

Supplerende nominasjon, som dette kalles, har frist den 5. juni 2019 kl. 12. Dette betyr at en hvilken som helst gruppe på fem stemmeberettigede i soknet kan fremme forslag på en eller flere kandidater til valget. De som foreslås skal være spurt og ha sagt seg villig til å stå på valgliste. Forslag skal leveres til Verran menighetsråd, Liavegen 1, 7790 Malm, og skal være signert av fem personer. Eget skjema som skal benyttes til dette kan fås ved henvendelse til Verran kirkekontor.
Hvis det kommer inn kandidater ved supplerende nominasjon, føres disse personene opp på den foreliggende kandidatlisten nederst, bak nominasjonskomiteens forslag.

www.kirkevalget.no