Industriområder og kontorlokaler

Det skal være enkelt å skaffe næringstomter og kontorlokaler for de bedriftene som velger å slå seg ned i kommunen. Kontakt næringsavdelinga om du har spørsmål eller ønsker tomt eller lokaler for næringsvirksomhet. Vi sørger for rask og konfidensiell behandling.