Du er her: Hjem > Artikkel

Informasjon fra kommunelegen

Influensa A (svineinfluensa)

Illbilde feberInfluens A (H1N1) er en sykdom forårsaket av et nytt influensavirus som ingen er immune mot. Opprinnelig var sykdommen en dyresykdom som smittet mellom svin i noen deler av verden. Nå smitter den mellom mennesker. Når viruset smitter fra menneske til menneske i store deler av verden, kalles utbruddet en pandemisk influensa.

Ved å følge disse rådene kan du bidra til å begrense spredningen av sykdommen.

Hvordan kan du beskytte deg mot smitte?
·         Vask hendene dine grundig og ofte. Bruk eventuelt alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.
·         Unngå (om mulig) nærkontakt med syke personer.
 
Hvis du mistenker at du er smittet.
Har du fått symptomer på influensa som feber, hoste, vond hals, hodepine, verk i kroppen og dårlig allmenntilstand?
·         Ta kontakt med lege eller legevakt via telefon for å unngå å smitte andre. Tlf: 93 41 72 40.
·         Begrens nærkontakt med andre mennesker til diagnosen eventuelt er avkreftet.
·         Avhengig av symptomene dine vil legen vurdere om du skal behandles med Tamiflu.
Det er sjelden at influensa krever sykehusinnleggelse. For mange gir sykdommen relativt milde symptomer og ikke større plager enn vanlig sesonginfluensa.
Ved komplikasjoner som f. eks lungebetennelse, kan noen trenge sykehusinnleggelse.
 
For mer informasjon:
KOMMUNESAMMENSLÅING  .png

Fv17

DMS

Logo  07417 Bestillingstransport