Du er her: Hjem | Tjenester | Oppvekst og utdanning | Folla skole | Artikkel

Informasjon fra De utrolige årene

De utrolige årene

De siste seks månedene har en ny gruppe blitt kurset i De utrolige årene, skole- og barnehageprogrammet.

Deltakere denne gangen var fra Folla Skole og SFO, Follafoss Barnehage, Malmen Barnehage og Malm Skole og SFO.

 

 

Dette programmet har fokus på å styrke personalets kompetanse i forhold til å forebygge og håndtere atferdsvansker. Programmet tar også sikte på å styrke samarbeidet mellom heimen og barnehage/skole/SFO. Det gjør vi gjennom å styrke relasjonen mellom barn og voksne, bevisst bruk av positiv oppmerksomhet, ros og oppmuntring. Gruppa har lagt ned stor innsats, og vært svært motiverte for å tilegne seg ny kunnskap!