Du er her: Hjem | Tjenester | Den norske kirke i Verran | Gravferd

Informasjon om begravelser i Verran kommune

Ved ønske om begravelser/bisettelse må det tas kontakt med Verran kirkekontor pr. telefon eller ved å møte opp på kirkekontoret. Kirkevergen er ansvarlig for å bestemme tidspunkt for seremoni, etter å ha avklart tidspunkt med prest, kirketjener/graver, organist og pårørende.

Tidspunkt for begravelser/bisettelser er som regel i perioden tirsdag til og med fredag, kl. 11 eller kl. 12.

Soknepresten i Verran har ansvaret for begravelser og bisettelser i Verran kommune.
Ved evt. fravær er det prosten i Nord-Innherad som avgjør hvilken prest som får ansvaret for seremonien. 

Spesielle behov og ønsker for begravelsen/bisettelsen tas opp med kirkekontoret, som regel i en samtale like etter at dødsfallet har funnet sted.

Ved bisettelse (kremasjon) skjer jordpåkastelse inne i kirken, før kisten føres ut av kirken og kjøres til nærmeste krematorium. Urnen med asken til avdøde må senere og senest innen 6 måneder etter dødsfallet settes ned på avtalt gravsted på kirkegård.

Se for øvrig generell informasjon på nettsidene til kirken.no under ”Gravferd”.

hvite liljer